نکروز عفونی بافتهای خون ساز

Infectious Hematopoietic Necrosis

بی حالی و حرکات سریع انفرادی، رنگ تیره، بیرون زدگی چشم، اتساع ناحیه شکم، ایجاد یک خط دراز طولانی از ناحیه مخرجی و خونریزی در زیر باله ها، رنگ پریدگی اعضای داخلی، برآمدگی معده و روده همراه با تجمع مایع آبکی روشن و خونریزیهای نقطه ای در سطوح صفاق و داخل بافتهای چربی، تلفات در بچه ماهی زیر 6 ماه ( زیر 3 گرم)، دما 10 درجه 100 درصد تلفات، اتساع شکم،

علت ایجاد بیماری
تاریخچه نکروز عفونی بافتهای خون ساز در سال 1940 از چندین مزرعه پرورش ماهی ایالات واشنگتن گزارش شد. تلفات در بچه ماهیان قزل آلای کوچکتر از 6 ماه روی می دهد. دما تاثیر مهمی بر روی همه گیری دارد اوج تلفات تا 100 درصد در دمای 10 درجه سانتیگراد روی می دهد و تلفات کمتر در دمای زیر 10 درجه سانتیگراد رخ می دهد.

پیشگیری
ویروس آی اچ ان به راحتی به صورت افقی با بلع بافت آلوده و همچنین از طریق مدفوع و ادرار ماهیان آلوده منتقل می شود. بازمانده ها می توانند به حامل بیماری تبدیل شوند، اما ویروس تا زمان بلوغ جنسی قابل تشخیص نیست. احتمالاً انتقال عمودی از طریق حمل و نقل توسط مایعات تولید مثلی و سطح تخم ها صورت می گیرد. ویروس در خلال تخمریزی در داخل آب فراوان است و انتقال افقی بین حاملین و ماهیان بالغ غیر آلوده نیز رخ می دهد. آبشش به عنوان راه ورود عمده محسوب می شود و بافت آبشش درست قبل از تخم ریزی دارای تعداد زیادی ویروس است. همچنین ویروس از زالوها، پاروپایان جدا شده است. ضد عفونی و قرنطینه تنها شیوه مورد تایید کنترل شیوع آی اچ ان محسوب می شود. ویروس آی اچ ان به خوبی در امعا و احشای منجمد به بقای خود ادامه می دهد. این ویروس می تواند چندین ماه عفونت زایی خود را داخل آب حفظ کند. انگلهای سطح خارجی بدن ماهیان و حشرات به عنوان مخزن بالقوه ویروس در نظر گرفته می شوند. تماس با مس و دیگر عوامل استرس زا میزان حساسیت را افزایش می دهد.

a - توجه به شکل درجه مانند بر روي عضله شکم ماهي ( فلش کوچک ). خونريزي پشت سر و بر روي شکم متورم ( فلش بزرگ )-b بيرون زدگي چشم -c خونريزي سرسوزني در جگر ( فلش بزرگ )، متورم و تيره شدن طحال ( فلش کوچک ). در ماهی قزل آلا مبتلا به بیماری IHN ايجاد يک خط دراز طولاني از ناحيه مخرجي در بچه ماهی قزل آلا (عکس کوچک بالا)