دیپلوستومیازیس یا کرم چشم

Diplostomiasis

واضح ترین نشانه ایجاد لکه های سفید یا همان کاتاراکت در برابر زمینه سیاه مردمک چشم ماهی است، ایجاد کوری

علت ایجاد بیماری
شکل بالغ این انگل 2.3*4 میلیمتر می باشد و در روده تعدادی از پرندگان زندگی می کنند. تخم های بیضی شکل به همراه مدفوع پرندگان به خارج راه می یابند. بعد از خروج از تخم وارد بدن شکم پایان مختلف شده و در کبد حلزون یاد شده به نوزاد دم داری تبدیل شده و در تابستان به مقادیر زیاد در آب رها شده و در صورت تماس با یک ماهی از طریق پوست یا آبشش و یا مستقیماً از طریق قرنیه چشم خود را به عدسی می رسانند. در یک عدسی ممکن است تا 100 عدد از این انگل وجود داشته باشد. در صورتی که ماهیان آلوده به وسیله پرندگان خورده شوند پس از هضم شدن چشم ها انگل در روده آنها به مرحله بلوغ می رسد و با تولید تخم سیر انگل مجدداً آغاز می شود. باید خاطر نشان کرد پرورش دهندگان ماهی معتقدند در اثر کور شدن ماهیان در روزهای بسیار گرم تابستان حالت فوق دیده می شود و علت آن فقدان اکسیژن در آب می باشد. این نظریه به این صورت اصلاح می شود که در روزهای گرم تابستان مقادیر زیادی از نوزاد این انگل از شکم پایان ( حلزون ) خارج و در آب رها می گردند.

پیشگیری
دور کردن پرندگان با تیر اندازی یا کشیدن تور بر روی استخر ها، حذف شکم پایان با سولفات مس و یا خشک کردن استخر ها و ضد عفونی نمودن آن با آهک بهترین روش برای کنترل این انگل می باشد.