بیماری چرخش

Whirling Disease

فقدان تعادل و شنا کردن به صورت چرخشی( ماهی به دنبال دم خود می چرخد)، تیره گی ساقه دمی و دم، عدم تغذیه، در بچه ماهیان زیر 3 گرم اتفاق می افتد.

علت ایجاد بیماری
ین بیماری از زمانی که پرورش قزل آلای رنگین کمان در اروپا آغاز گشته شناخته شده است. از سال 1961 این بیماری در آمریکا شناسایی شد. با نقل و انتقال قزل آلای زنده و یا منجمد و حتی آبهای آلوده حاوی تخم قزل آلا عامل بیماری به اغلب کشورهائی که به پرورش قزل آلای رنگین کمان مبادرت می کنند منتقل شده است. سیر زندگی آن کاملاً شناخته نشده است. تصور می شود که هاگها به وسیله حرکت آب به صورت شناور در آمده و توسط ماهیان جذب می گردند. هاگها در مخاط روده ثابت می شوند و وارد بافت دستگاه گوارش شده و در انتها در غضروف سر ماندگار می شوند. زمان بین جذب شدن انگل و ظهور نشانه های بیماری از 36 تا 46 روز طول می کشد. مهمترین نشانه بیماری فقدان تعادل و شنای به صورت چرخش و گیجی می باشد.

پیشگیری
به طور کلی قزل آلای بالای 6 ماه سن در برابر اشکال شدید بیماری مقاومت نشان می دهند و چون انتقال بیماری به طور ابتدایی در استخرهای خاکی صورت می گیرد توصیه می شود که بچه ماهیان قزل آلا قبل از رها کردن در استخر های خاکی تا سن 6 ماهگی در حوضچه های سیمانی نگهداری شوند. هاگها تا 15 سال زنده می مانند لذا باید از ضد عفونی کننده های قوی برای از بین بردن آنها استفاده کرد.