بیماری دهان قرمز

Flavobacterium branchiophilum

خونریزی در اطراف و داخل دهان، حلق و بافت های چشم. خونریزی در عضلات و چربی ها و اندام های داخلی، بی حالی و تیره شدن رنگ بدن، بی اشتهای، مزمن: بیرون زدگی یک طرفه یا دو طرفه چشم، اتساع شکم، نقاط خون بر روی چشم، تجمع در خروجی استخر

علت ایجاد بیماری
بیماری دهان قرمز از طریق ماهیان آلوده، ماهی های وحشی، پرندگان و پستانداران منتقل می شود. در دمای 15 درجه سانتیگراد بیشترین تلفات و در دمای کمتر از 10 درجه کمترین ابتلا و تلفات رخ می دهد. باکتری در محیط آبی در رسوبات زنده می ماند و در هر زمان می تواند ایجاد بیماری کند. ماهیان به ظاهر سالمی که ناقل این بیماری هستند در دمای بین 15 تا 18 درجه شروع به ترشح باکتری نموده و بیماری به شکل بالینی ظاهر می شود. در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد میزان ابتلا و تلفات کمتر است. درصد بالایی ( بیش از 75 درصد) ماهیان بهبود یافته تبدیل به حاملین بیماری می شوند و به صورت دوره ای باکتری را از قسمت انتهای روده خود پخش می کنند. این بیماری تا 70 درصد ایجاد تلفات می کند.

پیشگیری
استفاده از واکسن و پربیوتیک برای افزایش سیستم ایمنی ماهی بسیار کار ساز می باشد. و همچنین عدم ورود ماهیان مشکوک یا آلوده به این بیماری به مزرعه پرورش ماهی. دور نگاه داشتن پرندگان، پستانداران و ماهیان وحشی از استخر پرورش ماهی