بیماری آب های سرد

Flavobacterium psychrophilum

در ماهی بزرگ: سلولهای پوششی پوست و باله ها دچار هیپرپلازی می شوند، زخم های جلدی بر روی دم و سایر بدن، خونریزی در اندام های داخلی، علائم چرخش، لوردیوزیس و اسکلروزیس، دمای آب محیط زیر 13 درجه، دم ماهی به اصطلاح دچار خوردگی می شود. در ماهی کوچک: سیاه شدن رنگ، تورم شکم، بزرگ شدن طحال، علائم زخم بر روی بدن، دمای زیر 13 درجه

علت ایجاد بیماری
در سال 1946 در ماهی قزل آلای رنگین کمان و آزاد ماهیان اقیانوس آرامی مورد بررسی قرار گرفت. بیماری آبهای سرد از طریق ماهیان آلوده و تخم آلوده انتقال می یابد. این بیماری به دلیل وجود عوارض پوستی در ناحیه ساقه دم، به بیماری ساقه دمی نیز معروف است. باکتری از طریق پوست وارد بدن شده و در بافت پیوندی و عضلات منتشر می شود و در نواحی آلوده موکوس بیشتری ترشح می شود. از مشخصات این بیماری آنست که بالچه چربی دچار تعییرات شده و ابتدا لبه خارجی آن به رنگ روشن در آمده و سپس این تغییر رنگ تمامی بالچه را فرا می گیرد و به دنبال آن ساقه باله دمی را در بر می گیرد. با پیشرفت بیماری بالچه کاملاً از بین می رود و قاعده دمی از یک لایه سفید مایل به خاکستری پوشیده می شود. با افزایش دما این بیماری کمتر می شود

پیشگیری
ضد عفونی تخم های تازه گرفته شده از ماهی مولد و تخم های چشم زده مانع توسعه این بیماری می شود. و نیز عدم ورود ماهیان آلوده به مزرعه پرورش ماهی