فرونوکلوزیس

Furunculosis

حاد: تلفات روزانه بالا، ماهی به سطح آب آمده و همراه با جریان آب به تدریج به سمت خروجی استخر آورده می شوند، بیرون زدگی چشمها، تیرگی رنگ و خونریزی در پایه باله ها، آبشش ها و پوست تحت حاد: وجود تاول های برجسته در پوست و عضلات

علت ایجاد بیماری
بیماری فرونوکلوزیس در ایران فعلاً گزارش نشده است اما ممکن است به عنوان یک بیماری وارداتی برای کشور ما مطرح باشد. این باکتری در حدود 3 هفته در آب و چندین ماه در رسوبات خارج از بدن میزبان می تواند زنده بماند. انتقال از طریق ماهیان و تخم آلوده ماهیان قزل آلا ایجاد می شود.

پیشگیری
عدم ورود ماهیان و تخم آلوده، ضد عفونی ماهیان و تخم چشم زده وارد شده به مزرعه پرورش ماهی، قرنطینه ماهیان قبل از ورود به مزرعه