تغذیه قزل آلای رنگین کمان

پر هزینه ترین بخش از تولید قزل آلا تغذیه می باشد. در گذشته، ماهی قزل آلا با خرده ماهی و ضایعات کشتارگاه ها ( امعاء و احشاء ) تغذیه می شدند. همه اعتقاد دارند که خوراک های ذکر شده در جدول پایین برای گرفتن وزن نسبتا نامناسب هستند و همچنین آلوده کننده استخرها یا مخازن و محیط زیست می باشند. دوره بعدی توسعه صنعت پرورش قزل آلا استفاده از انواع مختلف خوراک ها با پروتئین بالا و فرموله شده بود. ضریب تبدیل غذایشان (FCR) بین 2 و 3 متفاوت بود. در صنعت مدرن پرورش قزل آلا، پلت های غذایی خشک با کیفیت کاملاً جایگزین غذا های سنتی شده اند( با ضریب تبدیل 0.6-1.1). نشریاتی هستند که مدافع استفاده از خوراک های دستی می باشند، که ممکن است تنها در برخی از استثنای ها امکان پذیر باشد. خوراک های دستی به نظر یک راه کار خوبی می رسد، به خصوص در جایی که خوراک های تجاری قزل آلا به آسانی در دسترس نباشد. با این حال، مواد تشکیل دهنده خوراک دستی باید به راحتی قابل دسترس باشد، کیفیت و کمیت و قیمت مناسب مورد نیاز را به طور مستمر تامین کند. در این مورد، یکی از بیشمار دستور العمل های خوراک های تنظیم شده قزل آلا باید انتخاب و مخلوط گردد. تجارب زیادی ثابت کرده است که خرید غذا های تجاری اغلب تنها راه ممکن و گزینه مفید است. در ارزیابی خوراک های تجاری، ضریب تبدیل و قیمت ویژگی های هستند که باید در خرید و استفاده در نظر گرفته شوند. یک قاعده کلی است که قیمت خوراک رابطه معکوسی با ضریب تبدیل آن دارد – ضریب تبدیل پایین تر، قیمت خوراک بالاتر خواهد بود. با این حال، محاسبات مالی ممکن است ثابت کند که خوراک با قیمت پایین و ضریب تبدیل بالاتر نسبت به خوراک گران با یک ضریب تبدیل فوق العاده پایین پر هزینه خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از پرورش دهندگان خوراک های گران قیمت با کیفیت بالا را برای مراحل اولیه رشد انتخاب می کنند، که در آن مرحله خوراک کمی استفاده شده و ماهی آسیب پذیری و حساسیت بالای را دارد. به طور معمولی، تولید کنندگان خوراک تجاری مقادیر مصرف روزانه خوراک شان را تعیین می کنند. اگر نه، در جدول شماره 9 راهنمایی برای تعیین جیره روزانه ارائه شده است. جیره غذایی روزانه باید بین 2 تا 24 قسمت مساوی داده شود. یک قاعده کلی این است که دفعات غذا دهی ماهی جوانتر از مسن تر ها باید بیشتر باشد( شکل پایین). تعداد دفعات غذادهی با افزایش دمای آب باید زیاد شود. با توجه به اندازه ذرات خوراک، آنها باید به اندازه کافی کوچک باشد که گرفتن و بلعیدن شان برای ماهی راحت باشد.


تعداد دفعات تغذیه و سایز غذا

از دوره لاروی تا مرحله بازاری ماهی قزل آلا


جنبه های کاربردی تغذیه و خوراک ها

روشهای غذادهی دستی
روشهای غذادهی دستی غذادهی به صورت گسترده ای به دو روش دستی و مکانیزه انجام می شود. از این روشها، غذادهی دستی توصیه می شود. کاهش اشتهای ماهی یکی از شایع ترین نشانه ها است که علت های مختلفی دارد. و نشان دهند اکسیژن ناکافی آب یا پیشرفت بیماری در ماهی است. بنابراین، غذادهی منظم روزانه یک فرصت بسیار عالی برای مشاهده ماهی و شناسایی مشکلات و تشخیص بیماری است. شکل 47 نشان می دهد که قاشق ها و بیلچه های پیمانه شده و به منظور پخش دقیق و یکنواخت غذا استفاده می شود
غذا دهنده های پاسخی
غذا دهنده های پاسخی دستگاه های هستند که با توجه به اشتهای ماهی خوراک آزاد می کنند. از آنجا که قزل آلای رنگین کمان بسیار حریص هستند، این غذا دهنده ممکن است باعث غذا دهی بیش از حد ماهی گردد مگر اینکه بخش های از آن تنظیم شود. استفاده از غذا دهند های اتوماتیک و مکانیزه شده باعث صرفه جویی در نیروی کار می شود. معمولی ترین غذا دهنده های اتوماتیک و مکانیزه شده غذا دهنده نواری پاسخی، برای ماهی 50 گرمی، و غذا دهنده تسمه ای ساعتی هستند
علائم تغذیه نامناسب
نشانه های بارز در تغذیه نامناسب شامل افزایش اختاف در سایز ها، پرخاشگری فزاینده و همجنس خواری می باشند. گاز گرفتگی ماهی آسیب دیده یا ماهی مرده نشان دهنده تغذیه ناکافی می باشد
انبار خوراک ماهی
برای حفظ کیفیت خوراک خریداری شده نگهداری آن در انبار باید به درستی انجام گیرد. به همین دلیل، انبار ها یا صندوق های ذخیره خوراک باید خشک باشند. در انبارها، خوراک باید از جوندگان ( موش و غیره ) و حشرات در امان باشند