انتخاب مکان مناسب برای پرورش قزل آلای رنگین کمان

هنگام انتخاب مکان پرورش ماهی، بررسی کیفیت و کمیت آب موجود مهم است، و همچنین مکان برای احداث مزرعه پرورش ماهی جدید مناسب باشد. یک قاعده کلی این است که حدود 10 لیتر در ثانیه آب برای تولید یک تن قزل آلای رنگین کمان محاسبه می شود. به طور کلی، آبهای سرد سطحی و زیر زمینی برای پرورش ماهی قزل آلا مناسب هستند. در مورد آبهای سطحی، نوسانات دمای روزانه (روز و شب ) ممکن است چند درجه باشد(2-4 درجه)، در حالی که تغییرات های فصلی ( تابستان و زمستان) دمای آب ممکن است به اندازه 5 – 15 درجه سانتیگراد باشد. دمای آب چشمه ها و آبهای زیر زمینی نوسانات روزانه ندارند و تفاوت های بین زمستان و تابستان حداقل می باشد. کیفیت آب برای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان نیز باید رعایت شود . مقدار آب به طور قابل توجهی با توجه به فصل ها (شکل پایین)، به خصوص در مورد آبهای سطحی و چشمه ها ممکن است تغییر کند. در فصول خشک، مقدار آب ممکن است به شدت کاهش یابد در حالیکه باران های سنگین اغلب باعث سیل و افزایش ناگهانی حجم آب چشمه ها می شود. بنابراین، ظرفیت تولید مزرعه پرورش ماهی با توجه به حداقل آب موجود برنامه ریزی می شود ( روش اندازه گیری آب کانال یا جوی ). با این حال، برای حفاظت از مزارع در برابر سیل طراحی باید بر اساس بالاترین سیل تجربه شده صورت گیرد. برای کاهش خطر، جدولی از نوسانات فصلی آب با دقت تهیه شده باشد. به منظور جلوگیری از جاری شدن سیل، مزرعه در یک مکان بالاتر از مناطق سیل گیر باید ساخته شود. همچنین می توان از طریق کانال آب را به مزرعه پرورش ماهی انتقال داد. در هنگام انتخاب مکان مناسب، شیب و کیفیت خاک نیز باید بررسی شود


شیب سایت و چیدمان حوضچه ها

در انتخاب سایت شیب بسیار مهم است. که پر و تخلیه مخازن پرورشی به صورت ثقلی خواهد بود
1.1 . اگر یک سایت دارای شیب ملایم باشد، چیدمان مخازن را به صورت موازی انجام داد
1.2 . اگر شیب سایت تند باشد چیدمان مخازن به شکل سری در جهت شیب باید باشد

کیفیت خاک
الزامات مورد نیاز برای بناء یک مزرعه پرورش ماهی بستگی به نوع بناء و سازه بتونی یا خاکی طراحی شده دارد. برای مخازن بتونی ، خاک باید مقاومت لازم را برای نگهداری کل وزن مخازن را داشته باشد. برای استخر های خاکی، ساختار، قوام و نفوذ پذیری خاک باید برای ساخت خاکریزها مستحکم مناسب باشد


مراحل پیاده سازی يک مزرعه پرورش ماهی

موفقیت آمیز بودن یک مزرعه پرورش ماهی بستگی به چگونگی مراحل ساخت و ساز و تکمیل آن بدون در نظر گرفتن اندازه مزرعه دارد. اگر همه چیز، از جمله زمان و بودجه بندی، آماده شده و به خوبی برنامه ریزی شده باشد، پول و زمان قابل توجه ای را می توان صرفه جوی کرد

جزئیات طراحی و نقشه های فنی اولین گام بعد از تصمیم به ساخت یک مزرعه ماهی یا واحد تولیدی جدید می باشد. جزئیات نقشه های مهندسی مهم هستند و نمی تواند حذف شوند. مزایای یک طراحی قابل اعتماد بیشتر از هزینه های جزئیات شان می باشد، که معمولا مقرون به صرفه است

گرفتن مجوز های احداث پرورش ماهی
گرفتن مجوزها نیز مهم است. بدون گرفتن مجوز های لازم ساخت و ساز نباید شروع گردد. از کشوری به کشور دیگر، یا حتی از منطقه ای به منطقه دیگر در همان کشور مجوز های مختلفی نیاز است. به ویژه در بسیاری از مناطق کوهستانی، که بخشی از مناطق حفاظت شده هستند یا پارک های ملی، گرفتن مجوز ممکن است پیچیده باشد

ساخت و ساز مزرعه پرورش ماهی
مرحله سوم اجرای طرح ساخت و ساز است(شکل پایین). با یک طراحی قابل اعتماد، نه تنها هزینه ها و برنامه ریزی بلکه انجام ساخت و ساز نیز راحت تر خواهد بود. اگرچه بسیاری از کارهای ساخت و ساز را خود فرد می تواند انجام دهد، توصیه می شود که آجر چینی و لوله کشی را با یک فرد ماهر قرار داد بسته شود. کار آنها از کیفیت بالای برخوردار خواهد بود. شیوه ها و راه های بسیار مختلفی برای ساخت مخازن و استخر های بتونی و سازه های آبرسان و پساب شان وجود دارد

اجرای آزمایشی مزرعه پرورش ماهی
آخرین مرحله پیاده سازی مزرعه یا یک واحد تولید قزل آلا تست آزمایشی می باشد. تست آزمایشی چند روز قبل از شروع به تولید ماهی مهم است زیرا مشکلات و نقص های پنهان را مشخص می کند و اقدام به رفع آن می گردد. دوره آزمایشی همچنین برای مشاهده کیفیت و کمیت آب دریافت شده و تمرینی برای کنترل و مدیریت آب مفید می باشد.