شرح وظایف در مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

مراحل دریافت و باز کردن تخم چشم زده
در بسیاری از مزارع قزل آلا، شروع پرورش وقتی است که تخم چشم زده، بچه ماهی یا انگشت قد ها را از دیگر مزرعه وارد کنند. قبل از ورود تخم ها، تمام تجهیزات پرورشی باید تمیز و ضد عفونی شوند. پس از آماده سازی تجهیزات، آب شان نیز باید بررسی شود. ماهی قزل آلا به تغییرات دمای آب بسیار حساس هستند، به ویژه هنگامی که از آب سرد به آب گرم منتقل شوند. ماهی کوچکتر، به طور کلی بیشتر به شوک دمای حساس هستند و به ویژه به شوک دمای گرم حساس تراند. بنابراین، بسیار مهم است که کاهش یا افزایش دمای آب به کندی صورت گیرد، در این مرحله به منظور تامین سلامت ماهی به ازاء هر نیم درجه یک دقیقه زمان لازم است

تخم های چشم زده به دو روش منتقل می شوند: 1.در کیسه های پلاستیکی با آب و اکسیژن 2.در جعبه های عایق بر روی سینی ها به همراه یخ

مراحل هم دمایی و نحوه خارج نمودن تخم ها در هر دو روش یکسان است
1.اندازه گیری دمای آب داخل کیسه پلاستیکی و دمای آب تخم سرا باید انجام شود. به تدریج دمای آب تخم ها با آب تخم سرا هم دما شوند. به محض هم دما شدن، تخم ها باید بلافاصله به سینی ها که قبا ضد عفونی شده اند منتقل گردد، 2. به تدریج با اضافه نمودن آب تخم سرا به یخ های که روی سینی های داخل جعبه قرار دارند عمل هم دمای تخم ها با آب تخم سرا صورت می گیرد. به محض پر شدن جعبه های تخم از آب تخم سرا ( هم دما شدن)، تخم های چشم زده باید به سینی های تخم سرا منتقل شوند.


مراحل دریافت و تخلیه، بچه ماهی، انگشت قد یا دیگر سایزهای قزل الا

انتقال بچه ماهی یا انگشت قد توسط کیسه های پلاستیکی یا مخازن کوچک صورت می گیرد. روش هم دمای در هر دو روش یکسان است
اندازه گیری آب مخزن و آب پرورشی
هم دمایی تدریجی آب مخزن با آب پرورشی
به محض هم دما شدن، بچه ماهی یا انگشت قد ها به محل جدید شان باید منتقل شوند


شمارش تخم چشم زده

موفقیت آمیز بودن یک مزرعه پرورش ماهی بستگی به چگونگی مراحل ساخت و ساز و تکمیل آن بدون در نظر گرفتنشمارش تخم چشم زده مراحل عبارتند از
1.شمارش تخم ها در یک قاب الگو یا نمونه
2.گرفتن متوسط نمونه های تخم 3.محاسبه تعداد کل تخم ها


نحوه شمارش بچه ماهی و ماهی

شمارش ماهی روشهای شمارش تعداد ماهی کوچکترو ماهی بزرگتر مشابه است. نمونه های وزنی 2 تا 3 بار انجام می شود

مراحل عبارتند از
بیست تا سی درصد یک ظرف مناسب از آب پر شود
پر کردن ظرف با ماهی
وزن کل ظرف
تعداد ماهی در نمونه ها
محاسبه تعداد ماهی براساس وزن اندازه گیری شده


نحوه جابجای تخم چشم زده

جابجای تخم چشم زده در کیسه پلاستیکی

مراحل عبارتند از
یک - پر کردن یک سوم کیسه از آب
دو - وارد کردن تخم چشم زده به کیسه
سه - پر کردن کیسه با اکسیژن
چهار - بستن کیسه ها با باند لاستیکی
پنج - جایگیری در موقعیت مورد نظر برای حمل

جابجای تخم چشم زده در جعبه
مراحل عبارتند از
یک - قرار گذاشتن تخم های چشم زده بر روی سینی های داخل جعبه
دو - قرار گذاشتن یخ بر روی سینی بالای تخم ها


نحوه جابجای ماهی

آماده سازی ماهی برای حمل مهم می باشد زیرا ماهی، غذا خورده، مصرف اکسیژن و انتشار گاز های مضر و مدفوع آن بیشتر می شود و حساسیت ماهی به استرس زیاد تر است. در طی آماده سازی ماهی برای حمل، ماهی در استخر پرورشی به منظور خالی شدن دستگاه گوارشی باید قطع غذا شود.


شرایط حمل ماهی با استفاده از کیسه های پلاستیکی

این روش کمترین تجهیزات را می خواهد که از کیسه های پلاستیکی 30 یا 60 لیتر با نسبت 1:2 آب و اکسیژن یا یک سوم آب و دو سوم اکسیژن استفاده می شود. بر این اساس، در کیسه حدود 10 - 20 لیتر آب وجود خواهد داشت. تعداد ماهی قابل حمل در کیسه پلاستیکی با 20 لیتر آب بستگی به سایز ماهی، دمای آب و مدت زمان حمل دارد. برخی از شکل های مرجع مدت زمان حمل و تعداد ماهی را نشان میدهد. دمای بین 5- 10 درجه سانتیگراد

توزین و پر کردن ماهی در کیسه های پلاستیکی
مراحل عبارتند از
پر کردن کیسه با آب
گذاشتن ماهی در کیسه
پر کردن کیسه با اکسیژن
بستن کیسه ها با باند لاستیکی، ساخته شده از تایر


حمل ماهی با مخزن

حمل ماهی در یک ظرف با اکسیژن مداوم یک روش معمول برای جابجای مقدار زیادی از قزل آلای زنده است. اندازه ظرف ممکن است از چند لیتر تا چند متر مکعب باشد. سایز معمول ظرف حمل برای یک وسیله نقلیه کوچک بین 500 تا 1000 لیتر است. نمودار رو به رو مقدار ماهی قابل حمل در هر متر مکعب در دمای 5- 10 درجه سانتیگراد با اکسیژن مداوم برای 4- 8 ساعت را نشان می دهد

آماده سازی و بارگیری ماهی برای حمل مراحل عبارتند از
پر کردن نصف ظرف با آب
گذاشتن و تست سنگ هوا (دیفیوزر)
گذاشتن ماهی در ظرف
پر کردن ظرف با آب و بستن آن


رسیدگی به تخم ها و سایز های مختلف ماهی

رسیدگی به تخم ها و سایز های مختلف ماهی یک شغلی است که شامل بسیاری از فعالیت های متنوع مانند مراقبت از تخم ها، خارج نمودن تخم های مرده، بچه ماهی و ماهی، و همچنین انتقال و رقم بندی ماهی می باشد. تمیز کردن تجهیزات پرورشی در طول دوره انکوباسیون تخم ها و بعد از تخم گشایی انجام می شود با استفاده از پنس های ویژه تخم و سیفون کردن

تمیز کردن سیستم پرورشی
تخم ها نه باید قبل از چشم زدن دستکاری شوند. تخم های قارچ زده باید توسط موچین مخصوص برداشته شوند
پس از تخم گشایی، پوسته تخم ها، تخم های مرده و لارو های مرده از سیستم پرورشی باید سیفون شوند.


برداشت تلفات

برداشت تلفات گرفتن تلفات ماهی از تجهیزات و سازه های پرورشی به طور روزانه لازم و ضروری است. تعداد و وزن تلفات ماهی جمع آوری شده در کل آمار ماهی وارد شود و تلفات ثبت شوند

حذف فضولات
حذف فضولات از تجهیزات پرورشی باید جز کارهای روتین روزانه باشد. به خصوص در مورد ماهی های کوچکتر، جریان آب به اندازه کافی برای شستشوی مواد جامد زائد از سیستم پرورشی قوی نمی باشد. بنابراین، حذف مکرر مدفوع و ذرات باقی مانده غذا مهم است. این کار با سیفون انجام می شود.


گرفتن ماهی

گرفتن بچه ماهی، انگشت قد و ماهی بازاری به توری های مختلفی و روشهای مختلف کشیدن تور نیاز دارد. یک قاعده کلی استفاده از توری های بدون گره است، که به ماهی آسیب نمی رساند. در هنگام تور کشی، در تور نباید بیش از حد قزل آلا قرار گیرد، به خصوص ماهیان جوانتر، که حساسیت زیادی نسبت به فشرده شدن در یک فضای کوچک دارند

توری های دستی و گسترده
یک - توری های دستی سایزهای مختلف دارند
دو - توری های گسترده سایز های مختلفی دارند

انواع توری های فریم دار بزرگ صید یا جمع آوری ماهی
یک - برای استفاده راحت تر توری ها بر روی یک فریم نصب می شوند
دو - توری های گسترده در مخازن بتونی ثابت شده برای گرفتن سریع و آسان ماهی ها


انتقال ماهی

جابجایی ماهی بدون در نظر گرفتن سایز و سن آن باید به همراه آب انجام شود . قزل آلا صدمه می بیند زیرا نمی تواند بیرون از آب بماند. همچنین مهم است که رها سازی ماهی به آرامی صورت گیرد. بنابراین، سطل یا ظرفی که در آن ماهی منتقل می شوند باید در آب جایی که ماهی رها می شود مستغرق گردد. در مخازن بتونی و استخرهای خاکی رها سازی باید با استفاده از کانال لیز یا لوله صورت گیرد